NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

Liên hệ

Billet A6063 và A6061 100% được nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan, Đài Loan và một số nước công nghiệp tiên tiến, đã được đồng hóa, biến tính Bo và Ti.
Billet A6063 and A6061, imported from Malaysia, Thailand, Taiwan and advanced industrial contries, have been assimilated and denatured Bo and Ti. 

Mô tả

 

Yêu cầu gọi điện

Hướng dẫn mua hàng

Vui lòng liên hệ chủ website.

Mô tả vắn tắt

Billet A6063 và A6061 100% được nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan, Đài Loan và một số nước công nghiệp tiên tiến, đã được đồng hóa, biến tính Bo và Ti.
Billet A6063 and A6061, imported from Malaysia, Thailand, Taiwan and advanced industrial contries, have been assimilated and denatured Bo and Ti.