Đồng bộ nhận dạng thương hiệu theo logo DAA mới

Đồng bộ nhận dạng thương hiệu theo logo DAA mới

Nhà máy Nhôm Đông Anh đã áp dụng thay đổi logo mới cho nhóm sản phẩm nhôm thanh định hình- DAA, đi kèm với đó là sự thay đổi tem nhãn, bao bì bảo vệ sản phẩm mới. Dự kiến trong năm 2020, Nhà máy Nhôm …
Nhà máy Nhôm Đông Anh áp dụng logo mới

Nhà máy Nhôm Đông Anh áp dụng logo mới

Từ ngày 01/01/2020, Nhà máy Nhôm Đông Anh áp dụng logo mới, có hiệu lực pháp lý với tất cả các hợp đồng, chứng từ và các sản phẩm thuộc thương hiệu DAA. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin khác …

Hiển thị từ1 đến2 trên2 bản ghi - Trang số1 trên1 trang